indexManaging Wholes —> 相片 —> 水循环常识 —> —> 12 37
     <         >     
 

无效水循环

有效水循环

较干的土壤通过毛细作用吸收水分
   (毛细作用:一种物理现象,   
植物通过它来将树液由低处输送到高处)

地下水位

 

     <         >